Mae Aur Cymru yn hynod brin, pur a gwerthfawr a châi ei wisgo gan y tywysogion Cymreig arwrol. Mae ein Casgliad Aur yn adlewyrchu’r rhinweddau hynny.

Prynu Nawr

Madeira

Wisgi yn arddull safonol gwreiddiol Penderyn yw hwn, wedi’i aeddfedu mewn hen gasgenni bourbon a’i orffen mewn hen gasgenni gwin Madeira i ddatblygu ei gymeriad aur llawn. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

Nodiadau Blasu

Arogl: Ffresni clasurol gydag arogleuon taffi hufen, ffrwythau a rhesins cyfoethog.

Blas: Ffres a llawnder cywrain, gyda’r melyster i gydbwyso sychder blasus.

Gorffeniad: Awgrym o ffrwythau trofannol, rhesins a fanila’n parhau.

2014 San Francisco World Spirits Competition – Arian

Prynu Nawr

Peated

Mae gan y wisgi hwn ysbryd cain gyda blas mawn canolig a lliw euraid golau. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

Nodiadau Blasu

Arogl: Yr hyn gawn ni gyntaf yw’r mwg melys aromatig. Yna, mae yna awgrym o fanila, afal gwyrdd a sitrws ffres.

Blas: Mae amrywiaeth o flasau ysgafn yn temtio’r chwaeth fwyaf soffistigedig hyd yn oed.

Gorffeniad: Mae blas mwg a fanila’n parhau ar y gorffeniad canolig dymunol.

Prynu Nawr

Portwood

Mae’r wisgi gorffeniad Portwood yn ffefryn pendant ymhlith ein cwsmeriaid yn Ffrainc ac mae’n hoelio’r sylw heb os. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

Nodiadau Blasu

Arogl: Aroglau ffrwythau sych cyfoethog gyda siocled tywyll a llugaeron; awgrym o flas derw gyda sychder cnau wedi’u pobi.

Blas: Fel hufen cyfoethog gyda thipyn o fêl ac awgrym graddol o sbeisys.

Gorffeniad: Llyfn gyda melyster mêl a derw meddal yn oedi’n ysgafn ar y tafod.

2016 World Whisky Masters ‘Europe Single Malt Premium’ – Aur